Agroprojekt d.o.o

Veleprodaja
Obala Trnskog 19
47000 Karlovac
Ured - tel 047/649-010
Skladište - tel 047/649-011

Maloprodaja Banija
Banija 130
47000 Karlovac
tel 047/645-318

Maloprodaja Ilovac
Zagrebačka 72
47000 Karlovac
tel 047/638-100
Maloprodaja Jastrebarsko
Kralja Tomislava 8
10450 Jastrebarsko
tel 01/6284-334
Maloprodaja Ogulin
Stara cesta 3
47300 Ogulin
tel 047/531-092

Premiksi


Schaumann program

Krmače

 • Schaumalac ZL 60 - za dojne krmače
 • Schaumalac ZT 40 - za suprasne krmače

Prasad

 • Bilaktin Plus - mlijeko u prahu
 • Schaumalac Fruh - Predstarter za odojke
 • Schaumalac Proaktiv - Pasta za prasad po prašenju
 • Schaumalac Start 10 - Period odbića
 • Schaumalac F 80 M - Odojci do 25 kg

Tovljenici

 • Schaumalac M 55 - Odojci od 25 kg
 • Schaumalac M 70 M
 • Schaumalac Super Pig

Telad i Junad

 • Kalbi Milch - Vrhunska mliječna zamjenica
 • Rindamast 2000 - za hranidbu teladi i junadi
 • Rindamin GM - premiks za cijelu laktaciju
 • Rindavit TMR Ass-co - Premiks sa kompletom živih kvasaca

Perad

 • Schaumalac Kraft Mix brojler - Proteinski superkoncentrat za tov pilića

Silaža

 • Bonsilage Mais - Bakterije za silažu cijele biljke kukuruza

  • Poboljšan proces vrenja
  • Visoka stabilnost kod korišenja
  • Povećana probavljivost hranjiva
  • Sprećava rast kvasaca
  • Sprečava rast plijesni

Sano program

Svinjogojstvo

 • Sano Boni M - Faza sisanja od rođenja do odbića
 • Sano Prekern - Za odbiće prasadi
 • Sano Suggi - Premiks za prasad do 25 kg
 • Sano Protamino Piggi - Super za prasad do 25 kg
 • Sano Aminogold - Premiks za tov svinja
 • Sano Protamino Premium - Super za tov svinja
 • Sano Protamino Pregna - Super za suprasne krmače
 • Sano Protamino Matra - Super za dojne krmače
 • Sano Sanocid - Stabilizator crijevne flore

Govedarstvo

 • Sano Protamilk - Super za muzne krave
 • Sano Camisan - Premiks do 7000 l proizvodnje mlijeka
 • Sano Profisan - Premiks preko 7000 l proizvodnje mlijeka
 • Sano Bovifit - Višestruki multikompleks šečera za mliječne krave
 • Sano Milsan - Mliječna zamjenica
 • Sanolac Rot - Mliječna zamjenica
 • Sano Meggi 35 - Super koncentrat za telad
 • Sano Primasan - Premiks za tov junadi

Peradarstvo

 • Sano Protamino Fino - Super koncentrat za piliće